De breuk van de oude schuttersgilde van Opdorp

Voor alle duidelijkheid: met “breuk” wordt hier een zilveren ketting bedoeld, die bestaat uit verschillende plaatjes en die enkel mag gedragen worden door de koning van de Gilde, in ons geval, de schuttersgilde.

De Oude Gilde is in elk geval ouder dan de Jonge Gilde. De schuttersbreuk draagt het jaartal 1544. Op dat moment was de vrijheerlijkheid Opdorp juist overgegaan van Willem van Marselaer naar zijn zoon, Cornelis van Marselaer. Deze bijzonder mooie breuk werd in 1855 aan het Victoria en Albert-Museum te Londen (South Kensington) verkocht werd voor 41 pond sterling (Verzameling Ralph Bernal nr 1736 – Bernd Collection 2185-1815; FG 1647). (info door Geert Mannaert). Met dank aan Jens Drieghe (zoon van Theo en Miriam Veillefon) voor de foto's.

 

Breuk van de oude schuttersgilde van Opdorp 1544

 

Links van de onderste plaat rond een schildje met de inscriptie: Dielis de Rick. Zou het niet eerder gaan om Gielis de Rick? Jonker Gielis de Rijcke werd bij verhef van de 8ste juli 1544, heer van Marselaer. Deze Gielis de Rijcke was de zoon van Joos de Rijcke en Joanna van Marselaer.
Het is een gedeeld schildje:
In ’t eerste: doorgesneden
        a) in een veld van keel vijf gouden ruitjes kruisvormig opgesteld;
        b) in een veld van sabel, het hoofd gegeerd van zilver, beladen met drie hamertjes van sabel;
In het tweede: in een veld van sabel twee zilveren lelies en een vrijkwartier van keel beladen met zes zilveren bezanten.

 

 

Rechts van de onderste plaat in een veld van zilver een band van vijf ruiten van keel. Ook een helmstuk met twee koehorens van keel. Betekenis: Marselaer. Deze vijf mooie schildjes zijn met mekaar verbonden door vier kleinere schildjes, waarop pijlen en bogen en zes schildjes met fruit en bladeren.

 

 

Het borststuk: In een veld van sabel een zilveren faas beladen met drie gouden everknoppen, waarrond een wildeman met knots en een vrouw met schild. Boven het helmstuk een gouden everknop. Dit zou betekenen: Brabant. Boven dat alles, een afbeelding van St-Sebastiaan

 

 

Het wapen van de familie van der Straten, de eerste heer van Opdorp.
1. Het ruggedeelte: In een veld van keel een zilveren leeuw gekroond met goud, beladen met een schildje van sabel met een zilveren keper en drie bijen. Daaronder een gespannen boog en een pijl op de pees. Helmstuk: een gouden leeuw stijgend uit een kuip. Dit is het wapenschild van de familie van der Straten als heren van Melis en van Opdorp.

 

 

Onderste plaat: In een veld van sabel, een gouden leeuw. Dit is het schild van Brabant, want als parochie hing Opdorp af van Malderen in Brabant. Daarboven twee schildhoudsters. Onderaan een gekroonde vogel. Op zijn halsband staat geschreven: Jattens. Dit kan best worden vertaald naar “ik wacht wel af”. Dit was de wapenspreuk van Gielis van Marselaer en dus wellicht ook van zijn nazaten.