Koop of produceer Groene Energie overal in Europa

Maak een pan-Europees HVDC netwerk of versterk internationale interconnectie, dit maakt (groene) elektriciteitsproductie in heel Europa beschikbaar voor heel Europa. Dit maakt Europa energie onafhankelijker en stroomfactuur voor onze bedrijven lager. In april 2009 schreef ik het Europese parlement aan

Zo kan groene elektriciteit opgeslagen worden in stuwmeren overal in Europa zonder al teveel energieverlies (http://nl.wikipedia.org/wiki/NorNed-kabel). Zo kan een Vlaams energie-intensief bedrijf zijn eigen zonne-stroom produceren in zuid-spanje of zuid-ItaliŽ of zuid-Griekenland met een zeer hoog rendement. Of zijn eigen geothermiche-stroom produceren in landen waar geo-thermie dicht bij de oppervlakte zit. Of zijn eigen wind-stroom produceren in dunbevolkte winderige streken of zeeŽn in Europa. Neem een kijkje op http://www.friendsofthesupergrid.eu  Vlaamse bedrijven zouden hun CO2-emissiekost en elektriciteitsfactuur drastisch kunnen laten dalen. Europa nam reeds positieve principebeslissing in 2010 en 2014 http://www.supergrid-institute.com  , maar de uitvoering laat op zich wachten.

In plaats van onvoorwaardelijke Europese steun aan Zuid-Europese landen te geven kan man dat geld beter besteden aan investeringen in een performant hoogspanningsnet. Zo creŽer je werk en economische groei in landen met hoge schulden, hoge werkloosheid en negatieve groei. Zodra het HVDC netwerk vanuit het zuiden tot in Frankrijk of Oostenrijk reikt. Kunnen Noord-Europese bedrijven investeren in zuidelijke productie van hoog rendement zonne-elektriciteit(Thermische zonne-energie in combinatie met fotovoltaÔsche zonnestroom) geeft een meer constante energiebron. Zo ontstaat een win-win. De Noord-Europese bedrijven beschikken over goedkopere stroom. En de Zuid-Europese landen krijgen meer werk, meer investeringen, meer groei en dus ook meer belastinginkomsten. En zo hebben deze landen minder nutteloze Europese steun nodig. Hetzelfde hoogspanningsnet kan ook gebruikt voor andere duurzaam opgewekte elektriciteit.

Zo doorbreken we het monopolie van de goedkope kernenergie.

Transport over het huidige HVAC-netwerk geeft heel grote verliezen over afstanden van meer dan 1000 km. Wanneer Europa onze Europese energiebevoorrading ook wil beveiligen tegen superstorm, aardbeving, oorlog, terreur en overbelasting, kiest men best voor een ondergronds HVDC-supergeleiders(HTS)netwerk. Supergeleiders hebben een inherente beveiliging tegen overbelasting. Bovendien nemen ze zeer weinig plaats in invergelijking met klasssieke bovengrondse hoogspanningslijnen.
  

HTS Kabelproducenten :

http://global-sei.com/super/cable_e/index.html

http://www.nexans.de/eservice/Germany-en/navigate_190800/Superconducting_materials_and_devices.html